Co mi przysługuje?

Na rynku pracy istnieją różne formy zatrudnienia, mniej lub bardziej korzystne dla pracownika.

Umowy cywilnoprawne typu umowa zlecenie oraz umowa o dzieło nie dają prawnie wystarczającej ochrony w razie wypadku, choroby czy ciąży.

Jeżeli pracujesz na takiej umowie, zachęcamy Cię do zapoznania się z tym, jakie prawa przysługują Ci STANDARDOWO na umowie o pracę.

Stabilność finansowa, także podczas choroby

Płatne chorobowe to absolutne minimum zabezpieczenia socjalnego. Gdy zachorujesz i nie będzie Cię w pracy - będą wypłącane pieniądze w postaci 80% wypłaty. Podczas pobytu w szpitalu będzie to 70% wynagrodzenia - możesz prawdopodobnie uniknąć brania pożyczki, Twoja stabilność finansowa nie zapadnie się z dnia na dzień

Pamiętaj! Na umowie zlecenie możesz zarządać od pracodawcy odprowadzania składki chorobowej.
Pracodawca ma obowiązek taką składkę przekazywać do ZUS. Jest to koszt 2,45% wypłaty, przykładowo ok. 64 zł dla wypłaty 2600 zł brutto

Macierzyństwo

W związku z urodzeniem dziecka przysługuje Ci 20 tygodni urlopu macierzyńskiego - 6 tygodni możesz wykorzystać jeszcze przed porodem, a kolejne – po narodzinach dziecka. Urlop wynosi 100% podstawy wynagrodzenia. Po upływie 14 tygodni mama może wrócić do pracy, pod warunkiem, że pozostałą część urlopu, czyli 6 tygodni wykorzysta tata dziecka (zatrudniony na podstawie umowy o pracę). Do tego przysługuje wam jeszcze urlop rodzicielski i bezpłatny wychowawczy

Płatne nadgodziny

W normalny dzień roboczy dostaniesz 150% wynagrodzenia, w nocy lub dzień wolny od pracy 200%. Pamiętaj! Nie musisz się zgadzać na wydłużanie czasu pracy, to pracodawca musi udzielić zgodę na wykonywanie dodatkowych godzin pracy.

W przypadku umowy zlecenie lub o dzieło nie istnieje formalnie pojęcie nadgodzin, więc są one niepłatne, lub do ustalenia z pracodawcą - prawo w tym miejscu nie chroni pracownika. Możesz więc usłyszeć, że są inne osoby na Twoje miejsce, które będą pracować dłużej.

Płatny odpoczynek od pracy

Wyjedź spokojnie na wakacje, przez 20-26 dni (w zależności od stażu) w trakcie Twojego urlopu wypoczynkowego będą normalnie wypłacane pieniądze

Okolicznościowe dni wolne

W przypadku odejścia bliskiej osoby, narodzin dziecka lub ślubu pracownik otrzymuje dodatkowe, płatne dni wolne z tytułu okolicznościowego

Bezpieczeństwo materialne

Gdy pracodawca zwalnia Cię z powodu np. likwidacji stanowiska, gorszej sytuacji finansowej lub ogłoszenia upadłości, dostaniesz odszkodowanie pieniężne. W momencie, gdyby firma upadła, możesz ubiegać się o wypłacenie zaległych wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych [1] [2]

Dofinansowanie do wczasów

Pracownik może złożyć wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego - możliwość złożenia takiego wniosku jest uzależniona od wielu czynników m.in. od istnienia funduszu zakładowego, ilości etatów na zakładzie, czy porozumienia związku zawodowego

Wyjazdy do innych zakładów pracy lub do klienta (delegacje)

Pracodawca ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z wyjazdem firmowym - w postaci noclegu, przejazdu oraz żywności. Pracownikowi wypłacane są pieniądze zgodnie z przelicznikiem dla danego kraju np. na wyjeździe do Niemiec możemy dostać w przybliżeniu 50 euro dziennie tzw. diety oprócz standardowej wypłaty [1] [2]

Stabilność

W zależności od tego jak długo pracujesz, obowiązuje Cię okres wypowiedzenia, nie można Cię zwolnić z dnia na dzień. Dlatego też np. banki udzielają kredytów mieszkaniowych przede wszystkim osobom zatrudnionym na umowawch o pracę na czas nieokreślony. Oprócz tego, gdy na zakładzie pracy jest przynajmniej jeden związek zawodowy, pracodawca ma obowiązek zapytać związki przed zwolnieniem pracownika.

Kobieta w ciąży jest objęta ochroną i nie może zostać zwolniona z pracy aż do zakończenia urlopu macierzyńskiego

Bezpieczeństwo

W porównaniu do umów cywilnoprawnych oraz do kontraktu, umowa o pracę definiuje stronę jako pracownika, nie zleceniobiorcę czy kontrahenta. Pracownicy mogą organizować się w związki zawodowe oraz negocjować zbiorowe warunki korzystniejsze dla pracownika niż to wynika z kodeksu pracy.

Będąc zrzeszonym w związku zawodowym można skorzystać z ochrony przed zwolnieniem, każde zwolnienie pracownika jest konsultowane najpierw ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na zakładzie.

Fakty o pracy Fakty o pracy
1920

Wynosi minimalna krajowa i najczęstsza wypłata w polsce (dane na rok 2020) [1] [2] [3] [4]

1300

Przybliżony koszt wynajmu 1-pokojwego mieszkania we Wrocławiu [1]

11
%

Procent polaków w związkach zawodowych w polsce [1]

43

Koszt koszuli z nadrukiem w sklepie, przeciętny koszt produkcji podkoszulka wynosi 12 zł Zobacz o ile Twój szef podbija cenę, a ile Tobie z tego daje - on sprowadza, Ty stoisz i sprzedajesz [1]

1
na 4

Co czwarty Polak pracuje bez umowy dającej m.in. zabezpieczenie od zachorowania, możliwość pójścia do lekarza, gwarancji, że szef nie zwolni z dnia na dzień, czy możliwości kupienia mieszkania na kredyt [1]

Bardzo dużo

osób nie jest świadome prawa pracy i obowiązków względem pracownika, a także tego, jak działa ekonomia i w jaki sposób inni bogacą się na cudzej niewiedzy

Jakie są zagrożenia?

Niestabilna forma zatrudnienia potrafi mieć przykre konsekwencje, warto sobie zatem zadać kilka pytań.

Choroba

Czy gdy zachorujesz na tydzień lub złamiesz nogę, będziesz w stanie opłacić rachunki i koszta życia?

Przy niskich zarobkach wystarczy kilka dni niepłatnej nieobecności aby zachwiać domowy budżet.

Biorąc szybkie pożyczki łatwo można wpaść w pętlę zadłużenia.

Nawet na umowie cywilnoprawnej opłacaj sobie dobrowolne ubezpieczenie chorobowe aby to ryzyko zminimalizować

Depresja

Z roku na rok rośnie liczba osób z depresją na świecie, wiąże się to także z ekonomicznym uciskiem pracowników.

Potrzebujesz płatnego urlopu, żeby się nie wypalić! Gwarantowany płatny urlop przysługuje tylko na umowie o pracę.

Niepłatne nadgodziny

Na kiepskiej umowie są kiepskie warunki, na umowie o dzieło oraz na umowie zlecenie nadgodziny nie muszą być ekstra płatne, to zależy jedynie od warunków indywidualnych z pracodawcą.

Pamiętaj! Pracodawca wcale nie musi być uczciwy, w sytuacji konfliktowej może wycofać się z części wynagrodzenia "pod stołem", premii czy dodatkowych pieniędzy za nadgodziny [1]

Wysokie opłaty

Zła praca, złe warunki mieszkaniowe.

Właściciele firm to często także właściciele mieszkań, nawet kilku mieszkań na wynajem.
Tworzą sobie inwestycyjny dochód pasywny o wielkości rzędu 500-1500 zł za miesiąc za jedno mieszkanie.

Niejednokrotnie bywa, że pracownik zarabia 2000 zł, z czego minimum 1500 zł musi zapłacić za mieszkanie. Częstą praktyką jest podpisywanie niekorzystnych umów "najmu okazjonalnego" z dobrowolnym poddaniem się pod egzekucję, co jest ominięciem ustawowej ochrony praw lokatorskich. [1]

Niestabilność

Bez okresu wypowiedzenia nie masz pewności kiedy szef powie, że z dnia na dzień musisz zmienić pracę. Co wtedy dasz dziecku do jedzenia w okresie poszukiwania pracy? Czy Twoja praca pozala Ci na tę okoliczność odłożyć środki?

Na umowie o pracę okres wypowiedzenia może wynosić nawet 3 miesiące (zależne od stażu pracy)

Co mogę zrobić?

W zależności od indywidualnej sytuacji - możliwości oraz celu, zalecamy różne strategie.
Skontaktuj się z nami, podzielimy się doświadczeniem.

Doraźnie - działamy medialnie i naciskowo, jesteśmy w tym dobrzy, prawnie - według konsultacji z prawnikiem

W dłuższej perspektywie - działamy jako grupy pracownicze, które się wspierają wzajemnie - zarówno nieformalne grupy regionalne jak i związki zawodowe


W czym możemy pomóc?

  • Nagłośnienie sprawy
  • Pomoc prawna
  • Podzielenie się doświadczeniem w podobnych sprawach
  • Wsparcie emocjonalne i poczucie bycia grupą o tym samym celu
  • Pomoc finansowa np. z funduszu lub z zoorganizowanej zbiórki

Jakie są zagrożenia?

Jeżeli podoba Ci się przekaz zawarty na tej stronie, możesz wydrukować nasze materiały i je rozdawać lub rozklejać.